جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • برگزاری ستادساماندهی امورجوانان استان گلستان باموضوع هفته جوان

   برگزاری ستادساماندهی امورجوانان استان گلستان باموضوع هفته جوان

   برگزاری ستادساماندهی امورجوانان استان گلستان باموضوع هفته جوان

   جلسه ستادساماندهی امورجوانان استان باعنوان هفته جوان درمحل دفترمعاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری گلستان برگزارگردید.

   به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی وامورجوانان استان ،جلسه ستادساماندهی امورجوانان استان باعنوان هفته جوان درروز دوشنبه مورخ 27فروردین ماه درمحل دفترمعاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری گلستان برگزارگردید.
   جلسه فوق باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجیدآغازوسپس دکتربهمن طیبی مدیر کل ورزش وجوانان استان ضمن تبریک سال نوواعیادشعبانیه ازهمکاری دستگاههای اجرایی استان دراجرای مصوبات ستادساماندهی امورجوانان قدردانی نمود.
   ایشان پیروارسال دستورجلسه ستاد درخصوص سامانه اوقات فراغت گفت :دستگاههای عضو ستادمی بایست مبلغی راجهت راه اندازی سامانه به حساب سمن مجری واریز می کردندکه بعضی ازدستگاههاتاکنون این امررامحقق نکرده اند.طیبی یکی دیگرازمصوبات جلسه گذشته راتعیین ردیف اعتباری برای ساماندهی امورجوانان دستگاههاباهماهنگی سازمان برنامه وبودجه عنوان وخواستارتسریع دراین خصوص شد.
   طیبی درادامه خواستارنگاه ویژه مدیران ومسئولین به مجمع جوانان استان ،پیگیری ساخت خانه های جوان درشهرستانها،نشست مدیران بامعاونت فرهنگی وامورجوانان وسمنهای جوانان ودیگرمواردمشابه شد.
   ایشان درپایان ازبرگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع)وتجلیل ازجوانان برترونخبه استان،دیدارجامعه جوانان واعضای سمن ها بانماینده محترم ولی فقیه دراستان وامام جمعه معززگرگان،حضوردرزندانهای استان ودیداربازندانیان جوان،دیدارباخانواده های معزز شهدادرسطح استان ،غبارروبی گلزار شهدای شهرستانهای سراسراستان ،دیدارجوانان بااستاندارمحترم گلستان واجرای بیش از300برنامه آموزشی ومسابقه فرهنگی وورزشی درسطح استان ودهها برنامه دیگرراازفعالیتهای ستاددرهفته جوان یادکرد.
   درادامه مهندس چراغعلی مدیرکل دفتراموراجتماعی استانداری به نمایندگان دستگاههای عضوستادتاکیدنمود :موضوع جوانان ورسیدگی به نیازهای این قشرازجامعه باید درراس تمامی برنامه هاباشد ودستگاهها درجهت فراهم نمودن شرایط برای ازدواج جوانان ،اشتغال ومسکن آنان برنامه ریزی دقیق داشته باشند.
   وی افزودتمامی دستگاهها بایددرهفته جوان متناسب بابرنامه های هفته جوان درسطح شهرستانها نیزبرنامه داشته وبرای رفع نیازهای جوانان شهرستانی ونقاط دورافتاده نیزتلاش نمایند.
   درپایان نیزمقررگردیددستگاههای اجرایی استان پس ازبرگزاری برنامه های هفته جوان (14لغایت 8اردیبهشت ماه) گزارش عملکردخودرادراسرع وقت به ستادهفته جوان مستقردرمعاونت فرهنگی وامورجوانان استان ارسال نمایند.
   اخبار مرتبط
گلستان - اداره کل ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 1,047,697
  تعداد بازدید امروز : 2,102
  تعداد بازدید دیروز : 1,350
  آخرین به روزرسانی : 1397/12/23
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.