جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • ارسال مدارک
   تصویر صفحه اول شناسنامه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تصویر صفحه دوم شناسنامه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تصویر صفحه سوم شناسنامه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تصویر صفحه چهارم شناسنامه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تصویرآخرین مدرک تحصیلی :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تصویر کارت پایان خدمت موسس مرد :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تصویر کارت پایان خدمت مدیر مرد :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تصویر کارت ملی موسس :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تصویر کارت ملی مدیر :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   عکس رنگی 3x4 با زمینه سفید موسس :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   عکس رنگی 3x4 با زمینه سفید مدیر :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   گواهی عدم سوء پیشینه موسس :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   گواهی عدم سوء پیشینه مدیر :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   آئین نامه داخلی باشگاه توسط مدیران :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   آرم باشگاه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   مهر باشگاه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   کارت مربیان رشته های درخواستی از هئیت مربوطه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   کارت مربیان رشته های درخواستی از هئیت مربوطه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   کارت مربیان رشته های درخواستی از هئیت مربوطه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   کارت مربیان رشته های درخواستی از هئیت مربوطه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تائیدیه مکان از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تائیدیه صلاحیت فردی موسس :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تائیدیه صلاحیت فردی مدیر :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   تائیدیه مرکز بهداشت شهرستان در خصوص فضای بهداشتی باشگاه :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   فیش واریزی :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   کد امنیتی :
   *
گلستان - اداره کل ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 1,385,052
  تعداد بازدید امروز : 95
  تعداد بازدید دیروز : 1,863
  آخرین به روزرسانی : 1398/06/25
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.